Population genetics analysis of 38 STR loci in the She population from Fujian Province of China

Li Yuan, Yuan Ou, Qinxiang Liao, Juan Gui, Xue Bai, Jianye Ge, Jian Ye, Lin Zhang

Research output: Contribution to journalArticle

26 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Population genetics analysis of 38 STR loci in the She population from Fujian Province of China'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences