Contra-directional Coupling of Nur77 and Nurr1 in Neurodegeneration: A Novel Mechanism for Memantine-Induced Anti-inflammation and Anti-mitochondrial Impairment

Xiaobo Wei, Huimin Gao, Jing Zou, Xu Liu, Dan Chen, Jinchi Liao, Yunqi Xu, Long Ma, Beisha Tang, Zhuohua Zhang, Xiang Cai, Kunling Jin, Ying Xia, Qing Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

49 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Contra-directional Coupling of Nur77 and Nurr1 in Neurodegeneration: A Novel Mechanism for Memantine-Induced Anti-inflammation and Anti-mitochondrial Impairment'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences