Ancestry inference and admixture component estimations of Chinese Kazak group based on 165 AIM-SNPs via NGS platform

Tong Xie, Chunmei Shen, Chao Liu, Yating Fang, Yuxin Guo, Qiong Lan, Lingxiang Wang, Jianye Ge, Yongsong Zhou, Shaoqing Wen, Qing Yang, Bofeng Zhu

Research output: Contribution to journalArticle

2 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Ancestry inference and admixture component estimations of Chinese Kazak group based on 165 AIM-SNPs via NGS platform'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences