A Non-Canonical Function of Gβ as a Subunit of E3 Ligase in Targeting GRK2 Ubiquitylation

Zhengyu Zha, Xiaoran Han, Matthew D. Smith, Yang Liu, Patrick M. Giguère, Dragana Kopanja, Pradip Raychaudhuri, David P. Siderovski, Kun Liang Guan, Qun Ying Lei, Yue Xiong

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

19 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'A Non-Canonical Function of Gβ as a Subunit of E3 Ligase in Targeting GRK2 Ubiquitylation'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences